Nadanie imienia

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz też tego dokonać” – Walt Disney

10 września 2011 r. spełniły się marzenia rydułtowskich bibliotekarzy. Poszukiwania patrona dla książnicy zostały zakończone. Wybitny człowiek, wielki kompozytor muzyki współczesnej, współtwórca polskiego sonoryzmu Henryk Mikołaj Górecki – honorowy obywatel miasta Rydułtowy, będzie odtąd patronem naszej książnicy.

Urodził się w Czernicy, ale całe dzieciństwo i młodość spędził w Rydułtowach. Mieszkał niedaleko biblioteki, wtedy na ul. Polnej dzisiaj ul. Morcinka. W budynku biblioteki, a ówczesnej szkoły Podstawowej nr 4 uczył się. Potem uczęszczał do naszego rydułtowskiego liceum, pierwszą pracę nauczyciela i wychowawcy podjął w Szkole Podstawowej w Radoszowach. To z Rydułtów ruszył w swą artystyczną drogę przez Rybnik i Katowice do Europy i świata.

Wiadomość, która nadeszła 12 listopada 2010 roku, smutna wiadomość o śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego wielkiego człowieka, silnego w swych przekonaniach, wiernego swym ideałom obywatela świata, stała się przyczynkiem do organizowania spotkań popularyzujących postać kompozytora, wystaw i ekspozycji książkowych. Im bardziej zaznajamialiśmy się z życiorysem mistrza, im dokładnie przyglądaliśmy się jego drodze do wielkiej kariery, tym bardziej rosło w nas przekonanie, że jest on jedynym kandydatem na naszego patrona. Refleksja - szkoda, że nie zdążyliśmy za życia mistrza, że jak pisze Paulo Coehlo w „Alchemiku” szukaliśmy zbyt daleko, mając tak blisko cel naszych poszukiwań.

Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Rydułtowy pani Kornelii Newy, wyrażeniu zgody przez małżonkę panią Jadwigę Górecką oraz uchwale Rady Miasta Rydułtowy możemy odtąd z dumą nosić imię Henryka Mikołaja Góreckiego.

W uroczystości rozpoczętej mszą świętą w Kościele Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Orłowcu wzięli udział znakomici goście: małżonka Jadwiga Górecka z zięciem i wnukami, siostrą Barbarą Wycisk oraz kuzynem Hubertem Kubik z rodziną. Władze miasta z Panią Burmistrz Kornelią Newy, przewodniczącym Rady Miasta Lucjanem Szwanem na czele. Minister Rozwoju Regionalnego Adam Ździebło, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Ryszard Zawadzki, przedstawiciel biura Senatora Antoniego Motyczki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej Do Spraw Bibliotek Publicznych – Maria Gutowska wraz z Instruktorem Bożeną Szczykała. Profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - Eugeniusz Knapik, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku - Romana Kuczera. Przewodniczący Rady Powiatu – Eugeniusz Wala wraz z Przewodniczącą Komisji Kultury w powiecie wodzisławskim Janiną Chlebik – Turek. Przedstawiciele miasta poprzednich kadencji: Alfred Sikora, Antoni Warło, Marian Maćkowski i Alojzy Musioł. Wśród gości byli również Skarbnik, Naczelnik Wydziału Urzędu Miasta, dyrektorzy placówek oświatowych wszystkich szczebli oraz dyrektorzy pozostałych jednostek organizacyjnych w mieście, reprezentanci rydułtowskich stowarzyszeń, chóry „Cecylia” i ”Lira”, środowisko bibliotekarzy powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, kluby działające przy bibliotece, licznie reprezentowane media, Ks. Stanisława Juraszek, przyjaciół i użytkowników biblioteki.

Artystycznie spotkanie dopełnił koncert młodzieży ze szkoły muzycznej w Rybniku pod dyrekcją pani Romany Kuczery, występ chórów „Cecylia” i „Lira” pod dyrekcją Urszuli Matuszek i Donaty Miłowskiej oraz recytacja pana Stanisława Hajto. Aranżacją artystyczną wnętrza i kompozycje kwiatowe wykonała pani Beata Czyż. Nasz przyjaciel Jacek Hajduga czuwał nad uwiecznieniem uroczystości na fotografiach. Rzeźbę postaci Henryka Mikołaja Góreckiego siedzącego na ławeczce wykonał artysta – Henryk Fojcik, a tablicę w budynku biblioteki artysta dr Franciszek Nieć. Nad całością przebiegu uroczystości czuwał zespół pracowników bibliotekarzy, którym tym samym serdecznie dziękuję za zaangażowanie i dyspozycyjność.

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom uroczystości, ale szczególne słowa kieruję do szanownej małżonki patrona pani Jadwigi Góreckiej za jej obecność, która była dla nas ogromnym zaszczytem.

Jesteśmy przekonani, że swą pracą, osobistą postawą i zaangażowaniem nie tylko my pracownicy, nie tylko czytelnicy i użytkownicy naszej biblioteki ale mieszkańcy miasta Rydułtowy zasługujemy na ten zaszczyt by nosić imię mistrza, a mottem naszych działań od dzisiaj będą słowa Henryka mikołaja Góreckiego: „Nikt sobie czasu i miejsca urodzenia nie wybiera. Otrzymany czas musisz godnie przeżyć, a miejsce szanować i być za nie odpowiedzialny.”

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Barbara Laszczyńska
Facebook