O nas

Pierwsza biblioteka w Rydułtowach powstała w 1948 roku, wówczas jako biblioteka gminna, świadczy o tym pierwszy zapis w księdze inwentarzowej z dnia 14 kwietnia 1948 r. Biblioteka ta o pow. 32 m. kw. mieściła się w piwnicy Urzędu Gminy, a jej pierwszym pracownikiem była p. Maria Kurzydym. W latach 1965-1969 biblioteka mieściła się w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i zajmowała powierzchnie 80 m. kw. kierowniczką w 1965 r. była p. Maria Pajonk, a od 1966 stanowisko to objęła p. Maria Duda. Zasługą Prezydium MRN w Rydułtowach było przyznanie bibliotece w listopadzie 1970 roku nowego pomieszczenia przy ul. Pszowskiej 15 (obecnie Traugutta). Przeniesienie biblioteki do nowego pomieszczenia polepszyło warunki pracy, a czytelnicy zyskali wolny dostęp do półek.

W roku 1971 biblioteka została filią nr 11 MBP w Wodzisławiu Śl. Z biegiem lat pomieszczenia biblioteki stały się ciasne, a półki z księgozbiorem z powodu braku miejsca stały nieprawidłowo. Nie było też możliwości organizowania imprez bibliotecznych. W 1978 r. kierownikiem placówki została p. Krystyna Jordan i dzięki jej staraniom biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń na 1 piętro Urzędu Miasta. Przestronność i możliwość stworzenia właściwych działów czyniły bibliotekę bardziej funkcjonalną.

W 1976 r. została założona filia nr 2 Biblioteki Publicznej z siedzibą na terenie Szpitala Miejskiego. Filia ta pełni funkcję biblioteki szpitalno-miejskiej. Specyfika zadań polega na konieczności łączenia pracy oświatowej i wychowawczej z oddziaływaniami kompensacyjno-terapeutycznymi. Powierzchnia biblioteki szpitalnej wynosi 55 m. kw. Po remoncie w 2000 r. Filia przygotowana jest na przyjęcie większej ilości czytelników z zewnątrz (z miasta), zwłaszcza że pełni rolę jedynej filii na terenie "starych" Rydułtów.

1 września 1992 r. rozpoczęła działalność Filia nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułtowach. W 1993 roku działalność filii została zawieszona, a księgozbiór zmagazynowano w pomieszczeniach nie nadających się na działalność biblioteczną. Po staraniach ówczesnej p. dyr. Donaty Grabiec 2 marca 1999 roku filia nr 1 rozpoczęła ponowną działalność tym razem jako biblioteka publiczno-szkolna w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radoszowach gdzie działa do dziś. Obecnie trwają intensywne prace nad skomputeryzowaniem prac bibliotecznych.

Od roku 1992 kiedy miasto stało się ponownie samodzielne, usamodzielniła się także Książnica stając się Biblioteką Publiczną Miasta Rydułtowy z siedzibą przy ul. Mickiewicza 21. W 1993 r. Dyrektorem została p. Donata Grabiec, która piastowała tę funkcję do sierpnia 2000 r. Dzięki jej zaangażowaniu i staraniom biblioteka w 1997 roku jako pierwsza w regionie była w pełni skomputeryzowana. Wprowadzenie komputeryzacji prac bibliotecznych powoduje, że bibliotekarze mogą skoncentrować się na bezpośredniej pracy z czytelnikiem. Oferowane przez system nowe możliwości pozwalają na znaczne wzbogacenie i usprawnienie usług świadczonych przez bibliotekę rozumianą jako ośrodek informacyjno-bibliograficzny.

Od września 2000 roku biblioteką kieruje p. Barbara Laszczyńska. Obecnie Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy nie zajmuje się tylko gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych. Biblioteka posiada stanowisko internetowe dla czytelników, bazy danych udostępniane są komputerowo. Od 2000 roku działa galeria "Za Drzwiami", organizuje różne formy pracy warsztatowej cieszące się dużym powodzeniem: plastyczne, poetyckie, językowe i filmowe. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami organizuje lekcje biblioteczne, wycieczki i liczne konkursy dla swoich czytelników, a bibliotekarki nieustannie dbają o to, by czytelnicy znajdowali interesujący ich księgozbiór, a atmosfera towarzysząca odwiedzinom była przyjazna czytelnikom.

Rok 2008 otwarł kolejny rozdział w historii naszej biblioteki. Książnica została przeniesiona do nowego budynku, który mieści się przy ulicy Mickiewicza 33 w murach, gdzie niegdyś mieściła się Szkoła Podstawowa nr 4. Mamy nadzieję, że to będzie już nasz stały adres.

W roku 2022 nowym dyrektorem biblioteki została p. Katarzyna Żurkowska. Zapraszamy na zajęcia dla małych i dużych.  
Facebook